Kryzysy życiowe

To szczególnie trudne doświadczenia, z którymi często jednostka nie potrafi sobie poradzić sama. To zakłócenie normalnego życia, biegu wydarzeń w życiu, powoduje często gwałtowną zmianę lub zwrot w życiu człowieka.

Większych bądź mniejszych kryzysów doświadcza każdy człowiek. To część naszego życia i pewnie niemożliwy byłby rozwój człowieka bez doświadczania stresu, bariery, przeszkody, popełnienia błędu czy pokonania trudności. Taki kryzys może być czasem rozwiązany pozytywnie przez osobą doświadczającą trudności – staje się wtedy bogatsza i bardziej doświadczona wewnętrznie i potrafi lepiej radzić sobie później w innych sytuacjach.

Jest jednak i tak, że osoba załamuje się pod wpływem kryzysowego doświadczenia, często traumatycznego, przerastającego jego możliwości wytrzymania bólu, cierpienia, lęku i nie potrafi już funkcjonować tak jak dotychczas. Pojawia się bezradność, obniżony nastrój, uczucie paniki, czasem inne uczucia bądź stany emocjonalne. Człowiek czuje, że wszystko go przerasta i że nie jest w stanie się samoistnie podnieść.

Pierwszym krokiem do przezwyciężenia kryzysu jest zrozumienie co się dzieje, otrzymanie wsparcia i próba zmiany, wykorzystania tego doświadczenia w dalszym życiu.