Depresja

Depresja jest zaburzeniem psychicznym o charakterze afektywnym. O depresji możemy mówić wtedy, gdy poniższe objawy utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie i nasilają się. Dobry psycholog lub psychoterapeuta będzie w stanie określić czy określone objawy można uznać już za depresję.

Objawy depresji:

 • obniżony nastrój
 • bliżej nieokreślony smutek i towarzyszący mu często lęk, płacz
 • utrata radości życia począwszy od utraty zainteresowań, skończywszy na zaniedbywaniu potrzeb biologicznych
 • pustka emocjonalna
 • drażliwość
 • zniecierpliwienie
 • negatywny obraz siebie
 • obniżona samoocena
 • samooskarżenia
 • samookaleczanie
 • pesymizm i rezygnacja
 • w skrajnych wypadkach mogą pojawić się także urojenia.

W depresji pojawiają się problemy ze zmobilizowaniem się do jakiegokolwiek działania, trudno jest podjąć decyzję, trudno podnieść się z łóżka i zacząć dzień.

Pojawiają się objawy somatyczne takie jak zaburzenia snu , utrata apetytu, może być także apetyt wzmożony, osłabienie, zmęczenie, utrata zainteresowania czymkolwiek, złe samopoczucie fizyczne, skargi na bóle różnego rodzaju, brak zainteresowania seksem, myśli samobójcze.

W zależności od nasilenia objawów epizody depresji określa się jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie. W każdym wypadku potrzebna jest konsultacja lekarza psychiatry jak i konsultacja psychoterapeutyczna, gdzie wspólnie można podjąć walkę z towarzyszącym cierpieniem.

Czasem rozpoznanie depresji może przysparzać pewnych trudności, których nie będzie miał psychoterapeuta. Istniejące objawy często tłumaczymy trudną sytuacją w jakiej się znaleźliśmy i nie kojarzymy ich od razu z depresją. Tłumaczymy sobie, że mamy trudniejsze dni, że panujemy nad tym, co się w nas i wokół nas dzieje. Ale bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie depresji , możemy w ten sposób ukrócić swoje cierpienie. Przebieg choroby może być mocno skomplikowany konieczna jest wtedy opieka lekarza psychiatry, jak również ważnym krokiem jest decyzja o podjęciu psychoterapii.