Dla rodzin

Dotyczy szeroko rozumianych problemów funkcjonowania rodziny. Mogą to być problemy dotyczące relacji pomiędzy rodzicami, małżonkami, problemy wychowawcze, problem jednej osoby w rodzinie wpływający znacząco na innych członków rodziny, choroba członka rodzin, niepełnosprawność. W zależności od złożoności problemu spotkania mogą być pojedyncze na zasadzie poradnictwa jednorazowego lub w przypadku konieczności i chęci rodziny mogą przejść w terapię rodzinną.

Spotkania odbywają się z wszystkimi członkami rodziny, czasem z samymi rodzicami, czasem samymi dziećmi (dzieckiem). Zależy to od problemu z jakim zgłasza się rodzina i po rozeznaniu sytuacji przez terapeutę.