Terapia rodzinna

Obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny. Mogą to być problemy dotyczące relacji pomiędzy rodzicami, małżonkami, problemy wychowawcze, problem jednej osoby w rodzinie wpływający znacząco na innych członków rodziny, choroba członka rodziny, niepełnosprawność. Spotkania odbywają się z wszystkimi członkami rodziny, czasem z samymi rodzicami, czasem samymi dziećmi (dzieckiem). Zależy to od problemu z jakim zgłasza się rodzina i po rozeznaniu sytuacji przez terapeutę.