Dla rodziców młodszych dzieci

Spotkania takie są skierowane do rodziców, którzy:

  • czują się niepewnie w roli rodzica
  • mają wątpliwości co do funkcjonowania ich dziecka
  • mają kłopoty wychowawcze
  • obawiają się o psychorozwój swojego dziecka

Psycholog dziecięcy może pomóc rodzicom umocnić swoją pozycję w kontakcie z dzieckiem.