Problemy w relacjach interpersonalnych

Problem w relacjach interpersonalnych – inaczej można powiedzieć problem w związkach z innymi ludźmi. Relacje koncentrują się na wzajemnych stosunkach ich uczestników. Problem może pojawiać się w różnych relacjach: partnerskich, przyjacielskich, zawodowych, rodzinnych itp.