Terapia indywidualna dorosłych

Rozpoczyna się od konsultacji – zwykle około trzech – w ramach których ustalone zostają cele, tematy i obszary pracy terapeutycznej z pacjentem, a także zasady spotkań, które psychoterapeuta prowadzi z pacjentem. Sesje terapeutyczne odbywają się systematycznie raz lub dwa razy w tygodniu po 50 minut.

Psychoterapia psychodynamiczna indywidualna jest metodą leczenia długoterminowego, opartą na dialogu pomiędzy pacjentem a terapeutą. Taki sposób pracy ma na celu usunięcie przykrych objawów, z którymi przychodzi pacjent. Dochodzi do zmian w funkcjonowaniu psychicznym, pacjent pogłębia rozumienie swoich trudności, niepowodzeń, zachowań.